HaoDinhNho

Sell UChf

Giá xuống
HaoDinhNho Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Có dấu hiệu đảo chiều ở nến D, reject trendline, fibo 61.8.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.