GAMOFX

USDCHF ĐỢI BACKTEST VÀ LẤY THANH KHOẢN ĐỂ SẬP MẠNH

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
XIn chào, đây là chiến lước sell usdchf của tôi, chờ tín hiệu 0.94 để sell,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.