OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Canh bán tại vùng Supply trên đồ thị 1h.
Mục tiêu 3R.
Trường hợp giá pháp vỡ Supply H1, giá có thể tiến lên vùng kháng cự được đánh dấu ở trên đồ thị
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.