dinhchien

USDCHF - tăng tại vùng sóng 4 giờ

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sau khi USDCHF giảm với 11 sóng, một sự đảo chiều xảy ra ở mức Fibonacci Extension 120%. Vì vậy, tôi dự đoán USDCHF có một đợt tăng trung hạn tại nhóm sóng H4 (1) (2) (3) ...
Dừng lỗ ở dưới đáy cuối cùng vài bibs

After USDCHF falling with 11 waves, A reversal occurs is at 120% Fibonacci Extension . Thus I predict he has a Mid-term Uptrend at Group wave H4 (1)(2)(3)...
Stop loss is at below the last bottom some bibs
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Mục tiêu 1 đạt 11.8 bibs, dời stop loss về 0