dinhchien

USDCHF - tăng tại vùng sóng 4 giờ

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sau khi USDCHF giảm với 11 sóng, một sự đảo chiều xảy ra ở mức Fibonacci Extension 120%. Vì vậy, tôi dự đoán USDCHF có một đợt tăng trung hạn tại nhóm sóng H4 (1) (2) (3) ...
Dừng lỗ ở dưới đáy cuối cùng vài bibs

After USDCHF falling with 11 waves, A reversal occurs is at 120% Fibonacci Extension . Thus I predict he has a Mid-term Uptrend at Group wave H4 (1)(2)(3)...
Stop loss is at below the last bottom some bibs
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Mục tiêu 1 đạt 11.8 bibs, dời stop loss về 0

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.