UnknownUnicorn4548749

USDHUF- Xu hướng tuần 16/9

Giá xuống
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
OANDA:USDHUF   Đô la Mỹ / Forint Hungary
Kết thúc tuần 9/9: Biểu đồ tuần tại kháng cự tuần vùng giá 302 xuất hiên mô hình nến pinbar . Điểm cộng cho đảo chiều xu hướng trung hạn
Tại khung ngày: RSI phân kì + mô hình giá 2 đỉnh 2 đáy đang dần hình thành.
Kịch bản 1: Giá xuyên qua vùng 298.5 và retest lại đường viền cổ. Sell vùng 298.3 SL/TP như hình
Kịch bản 2: Giá hồi về vùng 302 tạo mô hình 3 đỉnh 3 đáy(Khó xảy ra hơn)
Bình luận:
hiện tại giá quay lại tạo đỉnh 3 khung ngày và xuất hiện 1 nến pinbar ngày 17/9/2019. Hôm nay sẽ giao dịch sell khi giá vượt đáy thấp nhất pinbar này. TP/SL 1:1. Nếu giá vượt luôn cả pinbar tuàn thì traling hold lệnh dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.