KimJoseph

Tín hiệu bán xuống USDJPY ngày 14/9

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Lý do Sell: UJ đang sideway trong một biên độ ổn định và có khả năng sẽ hồi lại về gần vùng mây.
Stoploss 60 pips , TakeProfit 60 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.