GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD vẫn thể hiện sức mạnh sau khi biên bản cuộc họp FOMC không có gì thay
Canh muc khi giá test lại vùng 109.80,mục tiêu hướng đến 111. 40 , stop loss 20 pip từ vùng giá mua

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch