TungFondex

USDJPY Sell dài hạn

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY vẫn đang tiếp tục xu hướng giảm tuy rằng đã tăng tương đối mạnh vào ngày hôm qua. Mọi người có thể tiếp tục sell USDJPY theo xu hướng. Tuy nhiên, để tránh hit SL, mọi người có thể chờ nhịp hồi USDJPY lên 112.500 rồi bắt đầu sell theo khung H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.