Leadership

USD / JPY sẵn sàng để giao động mạnh

FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tỷ giá USD / JPY đã đạt được mức cao nhất là 108,95, trước khi quay trở lại mức đột phá này. Động thái tiếp theo của nó sẽ rất quan trọng khi có liên quan đến các cân nhắc kỹ thuật: chúng ta cần theo dõi nến đóng cửa ngày hôm nay để ra quyết định cho việc theo phe bán hay mua.

Ý tưởng liên quan