OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
tôi thấy được một lưc sell mạnh trong biểu đồ H1 cặp USDJPY . Công việc của các bạn bây giờ là chọn vùng sell tốt để vào lệnh. Chúc các bạn thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.