GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang có lực tăng khá mạnh

canh Buy tại vùng giá 110 - 110.15
mục tiêu 111 - 111.75

Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh