levanlinhepi

26/01 - USDJPY hoàn thành tích lũy

Giá lên
levanlinhepi Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã hoàn thành quá trình tích lũy và phá đường xu hướng. Có thể mua ngay.
Bình luận:
Đóng lệnh với RR = 2.5, Kèo ổn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.