URIFX

USDJPY: Đánh nhanh rút gọn với AB=CD

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có thể là 1 cú hồi về chăng?
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
nice
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.