NguyenThang33

UJ - Short theo mô hình

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có mốc kháng cự mạnh tại 111.8.

Mô hình cánh dơi được hình thành và nếu giá lên đến đường kháng cự thì khả năng giá sẽ giảm theo đúng phân tích.
Mục tiêu TP có thể là 111.5 và SL tại mốc trên 111.9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.