hoangtulangben4321

Buy USDJ theo xu hướng và signal

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Thuận theo xu hướng tăng của UJ, gặp được vùng hỗ trợ mạnh kết hợp xuất hiện signal mua lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.