GKFXPrimeVN

Chiến thuật Swing cặp USDJPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Ngày hôm qua USDJPY bật tăng mạnh vượt qua vùng giá112 đã giữ rất lâu
Có thể các trader đang tăng khối lượng mua trước khi bước vào kỳ nghỉ
Trong bối cảnh kinh tề hiện tại thì đồng USDJPY thiên về xu hướng yếu đi
Canh Buy vùng giá 111.70, mục tiêu hướng đến 112.50
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.