NguyenThang33

UJ - Khung H4 - Long

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY khung 4H đang hình thành nến Engulfing . Mốc 108 là mức hỗ trợ khá mạnh của cặp. Tại đây chúng ta có thể vào lệnh Long theo mô hình giá.
Mục tiêu TP ở mốc 109, 110

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.