NgocHaiPearlie

USDJPY - Sell theo chiến lược breakout

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell USDJPY khi giá breakout trend, USD được kỳ vọng giảm trước khi NF được công bố.
Bình luận:
Các bạn có thể dời SL điểm vào hoặc chốt bớt khối lượng lệnh để đảm bảo lời.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.