FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Đêm qua giá bật tăng mạnh tại vùng Hỗ trợ . Trên H1, giá tạo phân kỳ đảo chiều tăng.
Xác suất cao giá sẽ tăng về vùng KC phía trên. Có thể kết hợp với nến Heikin Ashi hoặc Chandelier Exit để tối ưu hóa lợi nhuận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.