TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY_22/1/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại giá đang tích lũy trong 1 mô hình tam giác trên H1. Phân tích rõ từng nến sẽ thấy lực bắt đáy khá mạnh tại vùng này.
View chủ đạo cho hôm nay là chờ phá mô hình để tiếp tục buy theo xu hướng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.