FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
1. Xu hướng:
- Khung W giảm.
- Khung D tăng từ ngưỡng hỗ trợ mạnh, giảm điều chỉnh từ ngày 19/9.
- Price action tạo thành hình giá nêm.
2. Các công cụ:
- RSI ngấp nghé ngưỡng 50.
- CCI đang tăng lên ngưỡng 0.
- MACD cả histogram và 2 dây MA đều đang có vẻ đảo chiều tăng.
- Fibo: giá đã hồi lại đến 0.5.
- EMA 13 hiện đang cắt trên 50.
=> Các công cụ đều cho thấy UJ sắp tăng, thời điểm mua tốt nhất là nên đợi giá phá vỡ ngưỡng trên của mô hình giá nêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.