TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY_29/1/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại trên H4 giá đã tạo mô hình 3 đỉnh, nếu giá phá qua đường Neckline, mục tiêu giá có thể chạm tới sẽ bằng chiều cao tối đa của mô hình tính từ đường Neckline.
Trên H1 giá đã bắt đầu hình thành xu hướng giảm rõ rệt với các Swing Low rõ ràng.
Cần chờ giá phá khỏi đường Neckline để vào lệnh, vì không loại trừ khả năng giá ko thể xuyên thủng vùng Hỗ trợ đáy cũ để chuyển sang di chuyển Sideway.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.