raypb

all in sell

Giá xuống
raypb Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
mô hình đã xuất hiện nến đảo chiều tại điểm cuối của mô hình. Vào khung nhỏ canh pullback, stop loss ngay trên đỉnh cụm nến engulfing
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.