iC3tea

USD/JPY đang gặp ngưỡng cản mạnh

iC3tea Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang gặp ngưỡng cản mạnh tại vùng 109.3 - 110.2 ( cũng là vùng Fibo 50 gặp EMA 200) nên chưa có xu hướng rõ ràng, khả năng giá sẽ hồi về fibo 38.2 trước khi bật lại fibo 76.4
Hãy cùng chờ xem,......
Bình luận: Giá đã hồi trở lại.
Chờ cơ hội mua vào.
Bình luận: Giá đã break trendline, BUY
SL@ 108.5
Bình luận: đã được hơn 50 pips.
Chờ giá pull back về 110, khi giá bật lại là cơ hội tốt để
đánh thêm lệnh.
Chuyển SL về 109
TP vẫn giữ mục tiêu cũ
TP1 @ 111.3
TP2 @ 113.3

Bình luận: Giá đã break trendline, cơ hội để vào thêm lệnh
Bình luận:  
Bình luận: TP1 hit
Chuyển SL về 110.5
Bình luận: Nếu vào ngay thời điểm ban đầu bạn ăn 150 pips, vào them 1 lệnh khi giá pullback bạn ăn thêm 100 pips.
Cắt hết nửa lệnh và dời SL về 110.5, bây giờ SL đã dương, không sợ mất tiền nữa. cứ để giá chạy thoải mái. Nếu có cơ hội tốt để vào thêm lệnh tôi sẽ update.
Enjoys your profit. ^.^
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Giá rớt mạnh và hit SL 110.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.