tabayx

USDJPY đang gần kháng cự Daily, Theo dõi để bán.

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đang gần kháng cự Daily, Theo dõi để bán.

Chúng ta thấy USDJPY đang vận động bên dưới kháng cự xu hướng tăng. Và nến đang vận động dưới WMA 5.

Có thể thấy nó đang suy yếu. Chúng ta nên ưu tiên tìm cơ hội bán

(*) Investors, brokers, traders wishing to use the Robot Trading System, please contact:
- Telegram: tabaysystem
t.me/tabayrobot
- Email: tabaysystem@gmail.com
- What'sApp/Zalo: +84 973 700332
- Website: tabaysystem.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.