LamPhuc

Ý Tưởng Giao Dịch USDJPY - SELL NGAY

Giá xuống
LamPhuc Cập nhật   
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại giá đã retest lại vùng kháng cự và đã có dấu hiệu bắt đầu giảm. Mọi người có thể Sell ngay lúc này.
TP và SL đều nằm trong biểu đồ. Chúc mọi người thành công!
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.