dinhchien

USDJPY - tăng tại theo xu hướng Tuần

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Weekly (I), (II) (III): Uptrend, is at wave (III) to (IV)
Daily I, II, III: downtrend, is at wave II to III
H4 (1), (2), (3): downtrend, is at wave (4) to (5)
H1 1, 2, 3: uptrend, is at wave 2 to 3
- Hiện tại USDJPY đã phá vỡ quy tắc hồi nến H1
- Cẩn thận chờ phá vỡ nến H4 tại 120% buy đến vùng sóng Ngày (I, II, III...)
Bình luận:
Kéo stoploss tại điển mua
Bình luận:
Kéo stop loss tại 110.923 theo quy tắc symmetry
Chốt 50% tại tp2 (sóng 3) 23.6 fibo
Bình luận:
Hiện tại giá chạm ngưỡng Daily resistance, có thể hồi về zone sóng 4 H1 hoặc sóng (4) H4. Kéo slop loss theo quy tắc symmetry hy vọng 1 cú break lên target 3
Bình luận:
Nếu giá về 120% extension h4, bán tiếp theo trend Daily (Giảm)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.