dinhchien

USDJPY - tăng tại theo xu hướng Tuần

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Weekly (I), (II) (III): Uptrend, is at wave (III) to (IV)
Daily I, II, III: downtrend, is at wave II to III
H4 (1), (2), (3): downtrend, is at wave (4) to (5)
H1 1, 2, 3: uptrend, is at wave 2 to 3
- Hiện tại USDJPY đã phá vỡ quy tắc hồi nến H1
- Cẩn thận chờ phá vỡ nến H4 tại 120% buy đến vùng sóng Ngày (I, II, III...)
Bình luận: Kéo stoploss tại điển mua
Bình luận: Kéo stop loss tại 110.923 theo quy tắc symmetry
Chốt 50% tại tp2 (sóng 3) 23.6 fibo
Bình luận: Hiện tại giá chạm ngưỡng Daily resistance, có thể hồi về zone sóng 4 H1 hoặc sóng (4) H4. Kéo slop loss theo quy tắc symmetry hy vọng 1 cú break lên target 3
Bình luận: Nếu giá về 120% extension h4, bán tiếp theo trend Daily (Giảm)