Leadership

USDJPY - Buy nữa hay là thôi

Giá lên
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vùng giá hiện tại của USDJPY còn cách target của tôi 1 chút.


Tuy nhiên, với việc USDJPY tăng rất đều và chưa có dấu hiệu sẽ đảo chiều thì thời điểm này vẫn có thể tiếp tục BUY USDJPY