Leadership

USDJPY - Buy nữa hay là thôi

Giá lên
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vùng giá hiện tại của USDJPY còn cách target của tôi 1 chút.


Tuy nhiên, với việc USDJPY tăng rất đều và chưa có dấu hiệu sẽ đảo chiều thì thời điểm này vẫn có thể tiếp tục BUY USDJPY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.