VnRebates

USDJPY - PLAN TUẦN

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Cấu trúc: D1 UJ đã thoát khỏi vùng range tích luỹ và giá đang nằm trong 1 xu hướng tăng.

- Momentum: Sóng tăng breakout với vol cao dần cho thấy lực mua vẫn còn mạnh.

- Khuyến nghị: Chờ giá hồi về khu vực cạnh trên của range để mua lên 118

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.