FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vùng hỗ trợ 108.5xx hợp lưu với trendline khá tốt cho sự tôn trọng kênh giá. Cơ hội BUY ở vùng 108.5xx nếu có setup PA đẹp. Kèo cho tiềm năng lợi nhuận 4R.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.