DatTong

USDJPY, Đi xuống!

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật

W1:
D1:
Bình luận:
Dời stoploss vào entry!
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.