Leadership

USDJPY - Liệu có còn tiếp tục đi ngang

FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY đã đi ngang trong vòng 2 tuần gần đây, nó chỉ biến động trong vòng 80 pips, quá nhỏ so với 1 cặp tiền như USDJPY . USDJPY gần như sẽ vẫn tiếp tục đi ngang từ bây giờ cho đến hết tuần này, nó chưa có dấu hiệu cho việc sẵn sàng thoát khỏi vùng giá hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.