Ditrki1508

Uj canh buy nhé ae taget 4R

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang giảm khá mạnh đến vùng buy lên nhưng lực còn khá mạnh và sl khá lớn so với khung m15 nên để tối ưu đặt lệnh limit ae nhé
Bình luận: kéo về entry ae nhé
Giao dịch được đóng thủ công: cắt tay nhé ae mình thấy lực lên không còn done 1.5r