Ditrki1508

Uj canh buy nhé ae taget 4R

Giá lên
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang giảm khá mạnh đến vùng buy lên nhưng lực còn khá mạnh và sl khá lớn so với khung m15 nên để tối ưu đặt lệnh limit ae nhé
Bình luận: kéo về entry ae nhé
Giao dịch được đóng thủ công: cắt tay nhé ae mình thấy lực lên không còn done 1.5r
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.