smallturtle

Chờ buy USD/JPY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Xu hướng tuần: Tăng
- H4: Vùng cầu 110.743 khả năng sẽ đẩy giá đi lên test lại cản tuần 111.558
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.