nhinguyenminh1

LONG USDYPY 4/26/2022

Giá lên
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vẫn với nhận định giá sẽ hồi sâu hơn, Vào lệnh theo mô hình 2 đáy, dùng lệnh BUY STOP để đi theo Momentum.
Đã hủy lệnh:
Không xuất hiện momentum
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.