mrtuanvn

UJ Short

Giá xuống
mrtuanvn Pro Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Short UJ theo phân tích của model AI Ichimoku . SL/TP trong hình.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.