themanhg9

PHÂN TÍCH DÀI HẠN THEO SÓNG ELLIOTT VÀ XU HƯỚNG

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sau một thời gian tăng giá bây giờ cặp tiền USDJPY giảm theo lý thuyết sóng elliot
xu hướng chính là dowtrend
trong dài hạn thì cặp này sẽ giảm như mình vẽ
USD đang ở mức cao nhất mọi thời đại đến lúc phải xuống ngôi