binzz2002

Phân tích cặp USDJPY_18.09.2023

Giá lên
PEPPERSTONE:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Hiện tại xu hướng chính của USDJPY vẫn là xu hướng tăng, nên canh USDJPY hồi về các mốc hỗ trợ để canh mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.