AZINVEX

Phân tích USDJPY, H1, 17:09, 14-6-2018

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Mô hình vai đầu vai
Kết hợp với Fibonacci để đặt Stop Loss và Take Profit
Stop Loss: 110.169
Take Profit: 109.585
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.