NguyenThang33

Phân tích cặp USD/JPY - SHORT

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Vẫn theo dõi tiếp trong thời gian sắp tới, nhưng nếu đồng Đô vẫn tiếp tục giảm thì chúng ta sẽ có một xu hướng giảm rõ ràng của cặp này. Mô hình Vai Đầu Vai cũng đang được hình thành trong vùng kháng cự.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.