OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY sau khi phá cản đã tạo nên vùng stop hunt và quay đầu giảm mạnh.
Canh sell tại vùng supply được hình thành như hình.
Takeprofit 3R
Mục tiêu take profit dài hơn tại 113.0
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.