BuiTrongNguyen

Liệu khủng hoảng kinh tế chu kì 10 năm có xảy ra ?

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Biểu đồ USD/JPY , khu vực khoang tròn ứng với mỗi đợt khủng hoảng kinh tế.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.