nnt2018

UJ tiếp tục đi xuống 108.00

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tại vùng 108.00 có 2 khả năng, quan sát để biết xu hướng tiếp theo