nnt2018

UJ tiếp tục đi xuống 108.00

Giá xuống
FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tại vùng 108.00 có 2 khả năng, quan sát để biết xu hướng tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.