URIFX

@USDJPY => Hy vọng ít nhất win ABC

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Có khả năng cao, USDJPY hồi 1 đoạn correction hoặc 1 wave sâu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.