haivinhbuh

Sell JPY

Giá xuống
haivinhbuh Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
JPY đã không thể break qua ngưỡng kháng cự trendline và hình thành nến đảo chiều
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã đi đúng hướng, hiện tại mình dự đoán giá có thể chạm MA ở 111.100 rồi bật lên sau đó mới giảm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.