FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã phá qua vùng Hỗ trợ 113.15.
Mục tiêu có thể là vùng hợp lưu của vùng Hỗ trợ với cạnh của mô hình tam giác tại mức 112.70