FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã phá qua vùng Hỗ trợ 113.15.
Mục tiêu có thể là vùng hợp lưu của vùng Hỗ trợ với cạnh của mô hình tam giác tại mức 112.70
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.