Jayce1006

USDJPY 25-30/11/2019 - BUY mạnh với Pinbar + Vol tăng

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Tham khảo Chart