xin1banthang

Mua u/j, xu hướng h1 đang tăng, khung nhỏ hồi về vùng cầu

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
khung m15 hồi về vùng cầu h1, tạo nến xác nhận nên vào lệnh với tỷ lệ RR 1:3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.