XuanTho

USD/JPY - Sự phân vân giữa sức manh 2 đồng tiền

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Các nhà đầu tư đang không ngừng mua chứng đồng đô la. một phần vì lãi xuất một phần vì mới đây Powell nói về các trường hợp để tăng lãi suất liên tục. Ông cũng bày tỏ sự tự tin của mình trong thị trường lao động và lạm phát.
Tuy nhiên, với những lo ngại về chiến tranh thương mai, trước những quyết định của trump khiến cho đông yên nhật có vẻ manh lên như một nơi chú ẩn an toàn mà mọi người vẫn suy nghĩ.
Về kỹ thuật, giá đang vào khu vực nhạy cảm, nếu break out khỏi kênh giá trên và được xác nhận thì mục tiêu ngắn hạn là 110.74. Nếu không thể breakout khỏi trend thì khả năng vẫn giảm trong kênh giá. Nhìn chung cần một sự xác nhận rõ ràng mới đi theo thị trường.
Cá nhân vẫn tin tưởng vào đồng USD sẽ tăng. thời điểm hiện tại vẫn Chờ đợi diễn biến tiếp theo như thế nào!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.