TradingWithHunter

Phân tích xu hướng USDJPY_25/1/2019

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giá đã không thể xuyên thủng được vùng KC tại mức giá 110, do đó tạo thành mô hình 2 đỉnh. Đây có thể là 1 dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, cấu trúc xu hướng tăng vẫn còn đó, nên có thể giá sẽ điều chỉnh trong 1 thời gian ngắn ( giá cũng có thể di chuyển Ranging), sau đó tiếp tục xu hướng tăng cũ trước đó.

View chủ đạo cho hôm nay là quan sát, có thể vào H1 để xem diễn biến hành động giá để ra quyết định cho H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.